Overeenkomst

De vrijwilliger krijgt voor vertrek een vrijwilligerswerkovereenkomst. Daarin staan de regels en afspraken vermeld die betrekking hebben op Project Yatra.

Positieve houding

Andere vrijwilligers en betrokken organisaties hebben verschillenden ideeën, verwachtingen, behoeften en gewoonten. Het is belangrijk dat je hier op een ​​positieve manier mee omgaat.

Respect

Respect voor de inzet, tijd, energie en middelen van de betrokken organisaties en de lokale gemeenschap is belangrijk om Project Yatra succesvol te doorlopen.

Feedback

Het is belangrijk dat de vrijwilliger regelmatig en tijdig aangeeft waar hij/zij behoefte aan heeft, zodat de betrokken organisaties hierin ondersteuning kunnen verlenen.

Financiën

De betrokken organisaties betalen de kosten voor Project Yatra. Denk hierbij aan de reiskosten, verblijfkosten, eten, verzekering, etc. De vrijwilliger betaalt een kleine bijdrage.

Verzekering

Als extra service wordt voor de vrijwilliger een verzekering afgesloten. Let op: je blijft eindverantwoordelijk voor het regelen van je eigen verzekeringen.

Locatie

Yatra-vrijwilligersprojecten bieden we in verschillende plekken in Marokko aan, zoals in El Jadida, Imouzzar Kandar, Kenitra, Oualidia, Tetouan, Fes en Marrakech.

Looptijd

Het Yatra-groepsvrijwilligersproject duurt 18 dagen. Bij een individueel vrijwilligersproject kan een vrijwilliger kiezen voor een periode variërend van 2 maanden tot 12 maanden.

Programma

Het Yatra-vrijwilligersprogramma stellen we samen met de vrijwilligers vast. De vrijwilligers bedenken zelf activiteiten en voeren die uit onder begeleiding van de betrokken organisaties.

Werk- en vrije dagen

De vrijwilliger is ongeveer 30 uur per week bezig is met vrijwilligersactiviteiten. De vrijwilliger heeft per week twee vrije dagen. Dit regelen wij in overleg met de betrokken organisaties.

Certificaat

Na afloop van Project Yatra ontvangt de vrijwilliger het Europees erkend certificaat ‘Youthpass’, een bewijs van erkenning van opgedane kennis en ervaring.

Accomodatie

De accommodatie is beschikbaar tijdens het hele project inclusief de vrije dagen. De vrijwilliger dient de accommodatie schoon en netjes te houden.

Trainingen

Vrijwilliger kan deelnemen aan trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. De inhoud van deze trainingen bepalen we samen met de vrijwilliger.

Taallessen

Vrijwilliger kan deelnemen aan taallessen Marokkaans-Arabisch. Duur en frequentie van de taallessen is afhankelijk van de beschikbare middelen bij de betrokken organisaties.

Coach

Tijdens Project Yatra heeft de vrijwilliger een coach voor persoonlijke ondersteuning. De vrijwilliger dient proactief en regelmatig de coach te benaderen voor feedback en advies.

Conflictbeheersing

Bij een conflictsituatie ondersteunen de betrokken organisaties de vrijwilliger. De vrijwilliger werkt actief samen met de betrokken organisaties om het conflict op te lossen.